Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Χριστούγεννα: Θεός εφανερώθη εν σαρκί.Του Ιερομονάχου Γρηγορίου

Ο ιερός Χρυσόστομος ονομάζει την εορτή των Χριστουγέννων Μητρόπολη των εορτών και πανηγυρίζει λέγοντας: «Βλέπω μυστήριο παράδοξο, ακούω ποιμένες, όχι να παίζουν κάποιο ποιμενικό σκοπό, αλλά να ψάλλουν ουράνιο ύμνο. Άγγελοι ψάλλουν, Αρχάγγελοι μελωδούν, τα Χερουβίμ ανυμνούν, τα Σεραφίμ δοξολογούν, όλοι εορτάζουν βλέποντας τον Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς. Τον Θεό που βρίσκεται στον ουρανό, Τον βλέπουν εξ αιτίας της συγκαταβάσεως Του κάτω στη γη. Τον άνθρωπο που είναι στη γη, τον βλέπουν να βρίσκεται από θεία φιλανθρωπία στον ουρανό».

Ο Θεολόγος Γρηγόριος πανηγυρίζει και αυτός κατά τη γενέθλιο ημέρα του Κυρίου: «Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε». Και εξηγεί: «Ο Άσαρκος σαρκώνεται, ο Αόρατος γίνεται ορατός. Εκείνος τον Οποίον κανείς δεν μπορούσε να αγγίσει, ψηλαφάται. Ο Άχρονος αποκτά αρχή. Ο Υιός του Θεού γίνεται υιός ανθρώπου».

Η εορτή της γεννήσεως του Χριστού είναι μια Θεοφάνεια, δηλαδή μια φανέρωση του Θεού στον κόσμο. Κατά τον αποστολικό λόγο, Θεός εφανερώθη εν σαρκί. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός Λόγος έλαβε σώμα ανθρώπου και ως Θεάνθρωπος φανερώθηκε στον κόσμο. Αυτή η φανέρωση του Θεού στον κόσμο μας και στη ζωή μας, είναι η απαρχή της δικής μας εισόδου στον κόσμο του Θεού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: